Rekonštrukcia Kláštora Dominikánov

Rekonštrukcia Kláštora Dominikánov v Košiciach, kompletná výmena okien a dverí v pôvodom tvare a profilácii. Profil RW 78-2 History