Renesančný dom z roku 1609

Renesančný dom z roku 1609, výmena okenných a dverných výplní, spolu s historickými bránami. Profil RW 782 – klasik, pri bráne bol takisto použitý systém spájania dielov až po povrchovej úprave, čo umožňuje v budúcnosti jednoduchú výmenu poškodených častí.